Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

violente – význam cudzieho slova

v hudbe: prudko, útočne