Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virginal – význam cudzieho slova

strunový hudobný klávesový nástroj, predchodca klavíra