Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virginal - význam cudzieho slova

strunový hudobný klávesový nástroj, predchodca klavíra