Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viribus unitis – význam cudzieho slova

spojenými silami