Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viribus unitis - význam cudzieho slova

spojenými silami