Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virago – význam cudzieho slova

žena s mužskými pohlavnými znakmi, mužatka