Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

NDP – význam cudzieho slova

Net Domestic Product, čistý domáci produkt