Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

NDP - význam cudzieho slova

Net Domestic Product, čistý domáci produkt