Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naturalizmus – význam cudzieho slova

umelecký smer z konca 19. storočia zobrazujúci skutočnosť často až prehnane podrobne, najmä jej negatívne črty; názor na výlučnosť, oduševnelosť prírody