Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nebulant – význam cudzieho slova

kto vyslovuje svoje myšlienky nejasne alebo zastiera určité skutočnosti, nebulista