Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nebulant - význam cudzieho slova

kto vyslovuje svoje myšlienky nejasne alebo zastiera určité skutočnosti, nebulista