Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naupatia – význam cudzieho slova

morská nemoc, morská choroba