Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nearktis – význam cudzieho slova

rastlinná a živočíšna oblasť Grónska, USA, Mexika a Kanady