Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefelometria – význam cudzieho slova

určovanie koncentrácie rozptýlených častíc meraním intenzity rozptylu svetla