Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefelometria - význam cudzieho slova

určovanie koncentrácie rozptýlených častíc meraním intenzity rozptylu svetla