Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nature morte – význam cudzieho slova

doslovne: mŕtva príroda; zátišie vo výtvarnom zmysle