Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ne vis in idem – význam cudzieho slova

nie dvakrát o tom istom, obecná zásada trestného práva, že pre ten istý trestný čin nie je možné po právoplatnom rozsudku rozhodovať znovu