Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefelometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie koncentrácie látok založený na meraní rozptylu svetla; prístroj na meranie množstva rozptýlených častíc v atmosfére