Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naturel – význam cudzieho slova

prirodzená povaha, svojráznosť v chovaní, nadanie, najmä umelecké; druh bavlnenej tkaniny