Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nebula – význam cudzieho slova

hmlovina; uzatvárateľná oplátka na liek v prášku; ľahký očný zákal