Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nazarenizmus – význam cudzieho slova

maliarsky smer 1. polovice 19. storočia usilujúci o znovuvzkriesenie kresťanského umenia