Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nazarenizmus - význam cudzieho slova

maliarsky smer 1. polovice 19. storočia usilujúci o znovuvzkriesenie kresťanského umenia