Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nazo-, naso- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nos, nosný, nosový