Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chairman – význam cudzieho slova

predseda, vedúci, najčastejšie politického alebo hospodárskeho zasadnutia