Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charizma - význam cudzieho slova

zvláštny dar Ducha Svätého, v prenesenom zmysle mimoriadna schopnosť pôsobiť na iných ľudí