Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chanuka – význam cudzieho slova

osemdňový židovský sviatok pripomínajúci víťazstvo Makabejských a znovuvysvätenie jeruzalemského chrámu v roku 164 pred n.l., sviatok svetiel