Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

challenge cup – význam cudzieho slova

putovný pohár