Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charm – význam cudzieho slova

šarm, pôvab; vlastnosť niektorých elementárnych častíc zachovávajúcich sa v silných interakciách; kvantové číslo charakterizujúce kvark