Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chaos – význam cudzieho slova

zmätok, neporiadok