Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charita – význam cudzieho slova

dobročinnosť, praktická láska k blížnemu v kresťanskom zmysle