Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charakteristika logaritmu - význam cudzieho slova

kompaktná časť dekadického logaritmu