Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charakteristika logaritmu – význam cudzieho slova

kompaktná časť dekadického logaritmu