Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charta – význam cudzieho slova

listina dôležitého obsahu; dekrét