Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charta - význam cudzieho slova

listina dôležitého obsahu; dekrét