Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charakteristika - význam cudzieho slova

vyzdvihnutie príznačných vlastností alebo znakov