Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charakteristika – význam cudzieho slova

vyzdvihnutie príznačných vlastností alebo znakov