Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chalkolit – význam cudzieho slova

názov pre eneolit, dobu medenú na Prednom východe