Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

charakter – význam cudzieho slova

osobná povaha; súhrn typických vlastností a znakov bytostí alebo vecí; ráz, povaha, osobnosť