Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chalko- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom kov, meď, kovový, medený