Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chatt – význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň horného oligocénu