Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chatt - význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň horného oligocénu