Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemisorpcia - význam cudzieho slova

adsorpcia látky chemickou cestou