Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemisorpcia – význam cudzieho slova

adsorpcia látky chemickou cestou