Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemotropizmus – význam cudzieho slova

pohyby rastlinných častí smerom k pôsobeniu chemických látok