Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemotaxia - význam cudzieho slova

pohybová reakcia buniek alebo jednobunkových organizmov na chemické podnety