Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemotaxia – význam cudzieho slova

pohybová reakcia buniek alebo jednobunkových organizmov na chemické podnety