Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemlon – význam cudzieho slova

polyamidové vlákno