Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemoterapeutikum - význam cudzieho slova

liek užívaný pri chemoterapii