Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemoterapeutikum – význam cudzieho slova

liek užívaný pri chemoterapii