Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chef d oeuvre - význam cudzieho slova

majstrovské dielo