Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chef d oeuvre – význam cudzieho slova

majstrovské dielo