Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chevalier – význam cudzieho slova

francúzsky výraz s významom rytier, gavalier