Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

check-up, checkup – význam cudzieho slova

kontrolný rozhovor; previerka; celkové lekárske vyšetrenie