Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemoterapia – význam cudzieho slova

intenzívna liečba chemickými prostriedkami