Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemoterapia - význam cudzieho slova

intenzívna liečba chemickými prostriedkami