Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chaumes - význam cudzieho slova

druh francúzskeho mäkkého syra