Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chaumes – význam cudzieho slova

druh francúzskeho mäkkého syra