Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemo-, chemi- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom chemický, chémia