Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemo-, chemi- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom chemický, chémia