Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemotropia – význam cudzieho slova

schopnosť organizmov živiť sa anorganickými zlúčeninami