Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemotropia - význam cudzieho slova

schopnosť organizmov živiť sa anorganickými zlúčeninami