Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

city – význam cudzieho slova

stred veľkomesta, obchodná alebo banková štvrť mesta; veľké alebo významné mesto