Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilistika - význam cudzieho slova

veda občianskeho práva