Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilistika – význam cudzieho slova

veda občianskeho práva