Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilita – význam cudzieho slova

občianstvo, občianskosť