Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

closed-end fund – význam cudzieho slova

uzavrený investičný fond