Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

clearing - význam cudzieho slova

účtovanie vzájomných operácií v zahraničnom obchode bez hotovostného platenia, teda púhym zúčtovaním obojstranných pohľadávok a záväzkov