Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

clo - význam cudzieho slova

štátom stanovený poplatok za prechod tovaru cez štátnu hranicu, platí ho dovozca alebo vývozca