Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

clausula rebus sic stantibus – význam cudzieho slova

zmluvná doložka, podľa ktorej zmluva platí iba za predpokladu nezmenených podmienok